צורות וקווים

מחיר: 69 64


 ספר ללימוד צורות, מושגי יסוד גיאומטריים ופתוח תפיסה הנדסית מרחבית, מיועד לגילאי הגן וכיתות היסוד:   הכרת ולימוד שמות הצורות ושמות מונחי היסוד, אימון גרפומוטורי, זיהוי וציור צורות הנדסיות בתוך מרחב ועצמים הקיימים במציאות. קידום התפיסה המרחבית ע"י כך שכל צורה מופיעה בגודל, צבע ומנח שונה.                                                                                                                                                                                                               
סביבת החיים שלנו מורכבת מצורות ומגופים ולכן הכרת צורות ומושגי יסוד גיאומטריים חשובה להתמצאות ולהכרת העולם והמרחב שסביבנו. חשוב לחשוף את הילדים לצורות בגדלים, בצבעים ובכיוונים שונים, לצורות כשהן עומדות בפני עצמן ולצורות כשהן בתוך מרחב ובתוך עצמים.

מוצרים דומים

אותיות הדפוס

אותיות הדפוס

לימוד כתיבת אותיות הדפוס והכרת שמותיהן

69 64

מספרים 1-12

מספרים 1-12

לימוד כתיבת הספרות, רצף המספרים, ספירה, מנייה ותפיסת כמות

69 64

אותיות ה ABC

אותיות ה ABC

לימוד כתיבת אותיות ה ABC, הכרת שמותיהן ורכישת אוצר מילים

69 64